Wan 2

Wan 2

Wan
Swêd
Sal: 1992
Rûpel: 118
Kurdî

Kovarekî çandî û wêjeyî ye.
Derhêner: Yekîtîya
Nivîskarên Kurd li Swêdê.