W 50

W 50

W
Kurdistan
Sal: 2014
Rûpel: 84
Kurdî

WEŞANA ENSTÎTUYA KURDÎ YA AMEDÊ
Kovara Dumehane
Xwedî û Berpirsîyarîya Nivîsaran:
Mehmet Aydın
ALÖKMEN
Edîtor – Redaksiyon

Omer FÎDAN – Feratê DENGIZÎ
Çapxane
Berdan Matbaası: Davutpaşa Cd. Güven
Sanayi Sitesi C Blok No: 239
Topkapı/İstanbul
Navnîşan:
Kalem  Sk. No:32/4, Huzurevleri
Kayapınar / Diyarbakır
Tel & Fax: +90 412 237
43 16