Veger 9

Veger 9

Veger
Almanya
Sal: 2005
Rûpel: 76
Kurdî, Tirkî

Kovara sîyasî, çandî, hunerî,
dîrokî û lekolînî ya Kurdên
Anatoliya ye
Derhêner: Murat Alpavut