Veger 7

Veger 7

Veger
Almanya
Sal: 2004
Rûpel: 80
Kurdî, Tirkî

Kovara sîyasî, çandî, hunerî,
dîrokî û lekolînî ya Kurdên
Anatoliya ye
Derhêner: Murat Alpavut