Veger 6

Veger 6

Veger
Almanya
Sal: 2003
Rûpel: 96
Kurdî, Tirkî

Kovara sîyasî, çandî, hunerî,
dîrokî û lekolînî ya Kurdên
Anatoliya ye
Derhêner: Murat Alpavut