Veger 4

Veger 4

Veger
Almanya
Sal: 2003
Rûpel: 104
Kurdî, Tirkî

Kovara sîyasî, çandî, hunerî,
dîrokî û lekolînî ya Kurdên
Anatoliya ye
Derhêner: Murat Alpavut