Veger 3

Veger 3

Veger
Almanya
Sal: 2002
Rûpel: 88
Kurdî, Tirkî

Kovara sîyasî, çandî, hunerî,
dîrokî û lekolînî ya Kurdên
Anatoliya ye
Derhêner: Murat Alpavut