VATE 20

VATE 20

Vate
Swêd
Sal: 2003
Rûpel: 128
Kovar
Kurdî

Vate

Kovara Kulturî

Serredaktor: Malmîsanij

Redaksîyon:

Haydar Diljen, J.İhsan Espar,

Cemil Gundogan, Malmîsanij, Mehmet Uzun

Ardimkerdoxî:

Osman Aytar, Yildiray Beyazgul, Çeko,

Munzur Çem, Humane Çîyan,

Memo Darrêz. Nîhat Elî, Lerzan Jandîl,

Huseyîn Kulu, Seyîdxan Kurij,

Robîn Rewşen, Kamer Soylemez,

Kazim Temurlenk, Harun Turgut,

Şukrî Urgun

Vate Kovara kulturî.

Ev kovar ji grûba nivêskar û lêkolînerê zaravayê kirdkî ve tê amade kirin.

Derhêner : Malmisanic