TIRTIL 2

TIRTIL 2

TIRTIL
Kurdistan
Sal: 1994
Rûpel: 24
Tirkî

Tigris

Kovara zanistî, çandî û wêjeyî

Bilimö kültür, edebiyat dergisi

EV WEŞAN JI ARŞÎVA
AHMET ÇAKMAK HATÎYE