Tîroj 29

Tîroj 29

Tîroj
Tirkîyê
Sal: 2008
Rûpel: 76
Kurdî, Tirkî

Kovara Du Mehî Çandeyî
Hunerî.
İki aylık Kültür ve Sanat
Dergisi
Derhêner: Kültürsan Kültür,
Sanat Etkinlikleri ve
Organizasyon A. Ş. Adına
Sahibi ve Yazı işleri Müdürü:
Bülent Ulus
www.tiroj.net