Tîrêj 4

Tîrêj 4

Tîrêj
Tirkîyê
Sal: 1981
Rûpel: 118
Kurdî

Tîrêj, Kovara çandî û pişeyî
Derhêner: Enver Yüzen