Tîrêj 3

Tîrêj 3

Tîrêj
Tirkîyê
Sal: 1980
Rûpel: 86
Kurdî

Tîrêj, Kovara çandî û pişeyî
Derhêner: Enver Yüzen