Tîrêj 2

Tîrêj 2

Tîrêj
Tirkîyê
Sal: 1980
Rûpel: 84
Kurdî

Tîrêj, Kovara çandî û pişeyî
Derhêner: Enver Yüzen