Tîrêj 1

Tîrêj 1

Tîrêj
Tirkîyê
Sal: 1979
Rûpel: 68
Kurdî

Tîrêj, Kovara çandî û pişeyî
Derhêner: Enver Yüzen