Tîja Sodirî 3

Tîja Sodirî 3

Tîja Sodirî
Almanya
Sal: 1996
Rûpel: 170
Kurdî

Perloda Zon û Zagonê
Kirmanc – Zazay
Hirê asmude rêyê vêjena
Kovarekî çandî û wêjeyî ye.
REDAKSÎYON
SaitÇiya, Hawar,
Tornê cengî,
Mehmet Doğan,
Uşen Laşer, K. Xamirpêt
ADRESÊ
TijaSodirî
Postfach 70 12 40
60562 Frankfurt
Almanya