tigris 16

tigris 16

tigris
Kurdistan
Sal: 2005
Rûpel: 24
Kurdî, Tirkî

Tigris

Kovara zanistî, çandî û wêjeyî

Bilimö kültür, edebiyat dergisi

EV WEŞAN JI ARŞÎVA
AHMET ÇAKMAK HATÎYE