Tevkurd 1

Tevkurd 1

Tevkurd
Kurdistan
Sal: 2009
Rûpel: 98
Kurdî, Tirkî

Tevkurd
Kovara Siyasî û Fikrî ye.
Sahibi ve Sorumlu
Yazıişleri Müdürü:
AV. SITKI ZİLAN
YAYINA HAZIRLAYAN:
Dîcle AMEDÎ
YAZIŞMA ADRESİ
Lise Caddesi 3.Sok.
ElifAPt. Kat: 3 No: 10
Yenigehir / Diyarbakır
Tel: 0 (412) 228 14 55
E-mail :
tevkurd_kovar@hotmail.c
om
BASKI
Anadolu Basın Yay.
/Diyarbakır