Tevger 8

Tevger 8

Tevger
Swêd
Sal: 1990
Rûpel: 8
Kurdî, Tirkî

KOvarekî siyasî û
rêxistinî ye.

TEVGER
Organa Merkezî ya TGR
Tevgera Rizgarîya
Kurdistan
Bi Kurdî û Tirkî ji du
mehan carekê derdikeve.
Navnîşan: P.Box:943
114 21
Stockholm/Sweden
Postgiro: 56 13 18-7
Sweden