Têkoşîna Sosyalîst 7

Têkoşîna Sosyalîst 7

Têkoşîna Sosyalîst
Swêd
Sal: 1991
Rûpel: 50
Tirkî

Têkoşîna Sosyalîst,
Kovarekî siyasî û ramanî ye.
Organa Komîteya Navendî
ya Têkoşîna Sosyalîst e