Têkoşîna Sosyalîst 5

Têkoşîna Sosyalîst 5

Têkoşîna Sosyalîst
Swêd
Sal: 1991
Rûpel: 60
Tirkî

Têkoşîna Sosyalîst,
Kovarekî siyasî û ramanî ye.
Organa Komîteya Navendî
ya Têkoşîna Sosyalîst e