Têkoşîna Sosyalîst 2

Têkoşîna Sosyalîst 2

Têkoşîna Sosyalîst
Swêd
Sal: 1990
Rûpel: 58
Tirkî

Têkoşîna Sosyalîst,
Kovarekî siyasî û ramanî ye.
Organa Komîteya Navendî
ya Têkoşîna Sosyalîst e