Têkoşîna Sosyalîst 1

Têkoşîna Sosyalîst 1

Têkoşîna Sosyalîst
Swêd
Sal: 1989
Rûpel: 70
Tirkî

Têkoşîna Sosyalîst,
Kovarekî siyasî û ramanî ye.
Organa Komîteya Navendî
ya Têkoşîna Sosyalîst e