Svensk Kurdisk 15/16

Svensk Kurdisk 15/16

Svensk Kurdisk
Swêd
Sal: 1989
Rûpel: 40
Swêdî

Journal
Svensk Kurdisk Journal,
kovarekî agadarî nûçeyî ye,
li swêdê ji alîyê komeleyên
kurd ve bi zimanê swêdî
derdikeve.
Derhêner: Kultur
Föreningen Sverige Kurdistan:
Rolf Hansson , Ferhad
Shakely