Svensk Kurdisk 1/2

Svensk Kurdisk 1/2

Svensk Kurdisk
Swêd
Sal: 1986
Rûpel: 44
Swêdî

Journal
Svensk Kurdisk Journal,
kovarekî agadarî nûçeyî ye,
li swêdê ji alîyê komeleyên
kurd ve bi zimanê swêdî
derdikeve.
Derhêner: Kultur
Föreningen Sverige Kurdistan:
Rolf Hansson , Ferhad
Shakely