Stran 5

Stran 5

Stran
Swîsre
Sal: 2012
Rûpel: 16
Kurdî, Tirkî

Bultenekê çandî li ser muzîk
û stranên Kurdî li Swîsre tê
weşandin.
Derhêner: Demokratik
Kültür Kulübü Aylık Bülteni