Stêrka Rizgarî 15

Stêrka Rizgarî 15

Stêrka Rizgarî
Tirkîyê
Sal: 1997
Rûpel: 76
Kurdî, Tirkî

Stêrka Rizgarî
Kovara sîyasî çandî mehane
Derhêner: Komal Basım
Yayım Dağıtım Ltd. Şti.
(KOMAL)
Sahibi/Xwedî:  Li ser
Navê KOMAL BASIM –
YAYIM –DAĞITIM
LTD. ŞTİ ADlNA:
Rıza DİNÇ
Berpirsîyarê Nivisaran
Sorumlu Yazıişleri
Müdürü:
Cihan KARTAL
Navendî/Merkez
Çakırağa Mah. Sinekli
bahçe Sok. Okumuş
İşhanı 18/8
Aksaray/ İSTANBUL