Stêrka Bolşewîk 8

Stêrka Bolşewîk 8

Stêrka Bolşewîk
Tirkîyê
Sal: 1998
Rûpel: 52
Tirkî

Jibo sazbûna partîya
bolşewîk
Kovarekî sîyasî û rêxistinî ye
Kovara Vedora Marksîst Lenînîst (KurdistanaBakur)
www.bolsevikparti.org