Stêrka Bolşewîk 45

Stêrka Bolşewîk 45

Stêrka Bolşewîk
Fransa
Sal: 2010
Rûpel: 44
Tirkî

Jibo sazbûna partîya
bolşewîk
Kovarekî sîyasî û rêxistinî ye
Kovara Vedora Marksîst Lenînîst (KurdistanaBakur)
www.bolsevikparti.org