Stêrka Bolşewîk 43

Stêrka Bolşewîk 43

Stêrka Bolşewîk
Fransa
Sal: 2009
Rûpel: 36
Tirkî

Jibo sazbûna partîya
bolşewîk
Kovarekî sîyasî û rêxistinî ye
Kovara Vedora Marksîst Lenînîst (KurdistanaBakur)
www.bolsevikparti.org