Stêrka Bolşewîk 37

Stêrka Bolşewîk 37

Stêrka Bolşewîk
Fransa
Sal: 2008
Rûpel: 32
Tirkî

Jibo sazbûna partîya
bolşewîk
Kovarekî sîyasî û rêxistinî ye
Kovara Vedora Marksîst Lenînîst (KurdistanaBakur)
www.bolsevikparti.org