Stêrka Bolşewîk 32

Stêrka Bolşewîk 32

Stêrka Bolşewîk
Fransa
Sal: 2005
Rûpel: 30
Tirkî

Jibo sazbûna partîya
bolşewîk
Kovarekî sîyasî û rêxistinî ye
Kovara Vedora Marksîst Lenînîst (KurdistanaBakur)
www.bolsevikparti.org