Stêrka Bolşewîk 26

Stêrka Bolşewîk 26

Stêrka Bolşewîk
Tirkîyê
Sal: 2004
Rûpel: 26
Tirkî

Jibo sazbûna partîya
bolşewîk
Kovarekî sîyasî û rêxistinî ye
Kovara Vedora Marksîst Lenînîst (KurdistanaBakur)
www.bolsevikparti.org