Stêrka Bolşewîk 22

Stêrka Bolşewîk 22

Stêrka Bolşewîk
Tirkîyê
Sal: 2003
Rûpel: 64
Tirkî

Jibo sazbûna partîya
bolşewîk
Kovarekî sîyasî û rêxistinî ye
Kovara Vedora Marksîst Lenînîst (KurdistanaBakur)
www.bolsevikparti.org