Stêrka Bolşewîk 21

Stêrka Bolşewîk 21

Stêrka Bolşewîk
Tirkîyê
Sal: 2003
Rûpel: 26
Tirkî

Jibo sazbûna partîya
bolşewîk
Kovarekî sîyasî û rêxistinî ye
Kovara Vedora Marksîst Lenînîst (KurdistanaBakur)
www.bolsevikparti.org