Stêrka Bolşewîk 18

Stêrka Bolşewîk 18

Stêrka Bolşewîk
Tirkîyê
Sal: 2002
Rûpel: 52
Tirkî

Jibo sazbûna partîya
bolşewîk
Kovarekî sîyasî û rêxistinî ye
Kovara Vedora Marksîst Lenînîst (KurdistanaBakur)
www.bolsevikparti.org