Stêrka Bolşewîk 12

Stêrka Bolşewîk 12

Stêrka Bolşewîk
Tirkîyê
Sal: 2000
Rûpel: 44
Tirkî

Jibo sazbûna partîya
bolşewîk
Kovarekî sîyasî û rêxistinî ye
Kovara Vedora Marksîst Lenînîst (KurdistanaBakur)
www.bolsevikparti.org