Stêrka Bolşewîk 11

Stêrka Bolşewîk 11

Stêrka Bolşewîk
Tirkîyê
Sal: 2000
Rûpel: 40
Tirkî

Jibo sazbûna partîya
bolşewîk
Kovarekî sîyasî û rêxistinî ye
Kovara Vedora Marksîst Lenînîst (KurdistanaBakur)
www.bolsevikparti.org