Stêrka Bolşewîk 1

Stêrka Bolşewîk 1

Stêrka Bolşewîk
Tirkîyê
Sal: 1997
Rûpel: 48
Tirkî

Jibo sazbûna partîya
bolşewîk
Kovarekî sîyasî û rêxistinî ye
Kovara Vedora Marksîst Lenînîst (KurdistanaBakur)
www.bolsevikparti.org