Sosyalîstên Şoreşgerên Kurdistan

Sosyalîstên Şoreşgerên Kurdistan

Sosyalîstên Şoreşgerên Kurdistan
Fransa
Sal: 2004
Kurdî, Tirkî

Sosyalîstê Xelaskarê
Kurdistanî
Kovarekî siyasî û rêxistinî ye.
Derhêner: Sosyalîstên
Şoreşgerên Kurdistan
(SŞK)