Sîrwe 138

Sîrwe 138

Sîrwe
Kurdistan
Sal: 1998
Rûpel: 84
Kurdî

Sîrwe, kovarekî wêjeyî,
çandî ye.
Bi Tîpên latînî û erebî
derdikeve.
Derhêner: Nawenda
Weşandina Ferheng û
Edeba Kurdî