Sîrwan 1

Sîrwan 1

Sîrwan
Swêd
Sal: 2007
Rûpel: 28
Swêdî

Kovarekî agadarî giştî ye, bi
swêdî û kurdî derdikeve.
Svensk
-kurdisk kultur
tidskrift SÎRWAN Ulges av
Föreningen Sîrwan
förmänniskovarde i Gavle
Tidningen uitkonmer med I2
nummer