Sîlav 4

Sîlav 4

Kurdistan
Sal: 2006
Rûpel: 64
Kurdî

Kovarekî heyvane ya
rewşenbîrî giştî ye, li
Amêfîyêderdikevit.
Derhêner: MuhemedMuhsîn