Serbestî 17

Serbestî 17

Serbestî
Tirkîyê
Sal: 2004
Rûpel: 92
Kovar
Tirkî