Serbestî 14

Serbestî 14

Serbestî
Tirkîyê
Sal: 2003
Rûpel: 228
Kovar
Tirkî