Serbestî 11

Serbestî 11

Serbestî
Tirkîyê
Sal: 2003
Rûpel: 92
Kovar
Tirkî

Serbestî , Aylık Siyasi Fikir Dergisi

Doz Basım ve Yayıncılık Şirketi Adına Sahibi ve Yazıişleri Müdürü Ahmet Zeki Okçuoğlu. Müdür Ali Rıza Vural.