Ronî 1

Ronî 1

Ronî
Swêd
Sal: 2010
Rûpel: 110
Kurdî

Roni

Kovara çandî, wîjeyî û zanyarî ye.

Xwedî: Helwest Forlag

Derhêner: Loqman Polat