Rojî Kurd 3

Rojî Kurd 3

Rojî Kurd
Tirkîyê
Sal: 1913
Rûpel: 26
Kurdî, Tirkî

Rojî  Kurd,  Kovarekî sîyasî, çandî û dîrokî ye

Ji alîyê Cemîyetî Hêvî Kurd ve hatîye derxistin.

Derhêner: Abdulkerim

Roji Kurd

Dubare çapkirin 1980

Cemîl Xeznedar