Rizgarîya Welat 10

Rizgarîya Welat 10

Rizgarîya Welat
Avustiryê
Sal: 1987
Rûpel: 16
Kurdî, Tirkî

Kovarekî siyasî  û çandî ye

Derhêner: 

Komîta Piştgêrîya  Kurdistan li Avustiryê (KPKA)