Rizgarîya Welat 1/2

Rizgarîya Welat 1/2

Rizgarîya Welat
Avustiryê
Sal: 1986
Rûpel: 16
Kurdî, Tirkî

Kovarekî siyasî  û çandî ye

Derhêner: 

Komîta Piştgêrîya  Kurdistan li Avustiryê (KPKA)