Riya Azadi Özel Sayı 3

Riya Azadi Özel Sayı 3

Riya Azadi
Sal: 1992
Rûpel: 20
Kurdî, Tirkî

Kovareki siyasî  û rêxistinî ye.

Organa Komiteya Merkezî ya  Partîya Sosyalîst a Kurdıstana Tirkîyê ye